Vi startar upp din e-butik!

Några externa konsultprojekt.

Oktober 2013. Omkodning, och onpageoptimering av e-commerce sida inom skor på nätet. Systemet är urspungligen i Magento open source som vi har satt oss in i lite djupare.

 

September 2013. Leverans av ny hemsida till konsultföretaget Corechange.se. Uppdraget innebar för oss att ta fram en grafisk profil med ny logga och design av hemsida för det nystartade management konsultföretaget CoreChange i Kista.

 

September 2013. Förändring och omkodning initialt av ett byggrelaterat e-commerce system byggt i prestashop. Kunderna är dels business to business företag och slutkonsumenter. Det innebär att vi behövde titta på hur man bygger ett fungerande rabattsystem för de olika kundgrupperna. Även byte av betalningssystem, tillägg av ett antal moduler, samt lagerhantering. Referens kan fås på begäran.

 

Posted in Blogg