Vi startar upp din e-butik!

Inoxaräcken.se

Det byggrelaterade företaget Inoxa, som säljer räcken, ledstänger, fästen och glas gav oss i uppdrag att förändra och uppgradera till senaste version i prestashop. Det innebär att vi behövde titta på hur man bygger ett fungerande rabattsystem för de olika kundgrupperna, då det är både företagskunder och slutkonsumenter som handlar på deras sida. Byte av betalningssystem, tillägg av ett antal moduler, samt lagerhantering sågs också över.

Kolla in sidan här!